Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư

Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư

Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư

Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư

Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư
Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư
Chủ nhật, 05-12-2021 03:13, (GMT+07:00)
Úc: 50 triệu con cua đỏ bò kín đường trong mùa di cư
18-11-2021 15:04

(Vn Express) - Hàng triệu cua đỏ tiến về biển để đẻ trứng trong cuộc di cư hàng năm, biến cả đảo Giáng sinh thành màu đỏ rực.