Rất may trong vòng xoay tạo hóa, đã an bài đặt định hôm nay, Pháp Luân Công truyền Chân Thiện Nhẫn, giúp chúng sinh mở lối quay về.

Đại Pháp mang Hồng ân truyền thế, nào chúng ta cùng thoát cơn mộng…

Tỉnh Mộng 

Kiếp người mơ hồ
Trầm luân chốn mê
Ghét giận thương hờn
Tình như sương khói
Vui buồn như mây
Thoáng vụt qua đây.

Ngủ vùi Mắt dậy
Sao biết đêm dài
Luân hồi mê mải
Nhân quả trả vay.

Ngày xa đêm tới
Như mới hôm qua
Mà trong giây phút
Ta đến ta đi
Chỉ như cơn gió
Qua miền hư vô.

Nhiều khi ta ngỡ
Ta chứ ai đây
Nhiều khi ta thấy
Ai là ta đây?

Mấy ngàn năm
Chốn trần gian
Ta vẫn thường hồ nghi thân ta.

Đời vẫn là vòng xoay tiếp nối
Tình vẫn là hư ảo phù du
Người vẫn lầm lạc trong nhân thế
Trong cơn mê vô định về đâu?

Đừng u sầu đừng than trách nữa
Vừa kịp thời Chuyển Đại Pháp Luân
Kìa người người luyện, tu tâm tính
Pháp Luân Công hồng truyền độ nhân.

Bản quán là ở trên Thiên giới
Tại Hồng trần chờ Đại Pháp thôi
Gặp kiếp này thật bao may mắn
Tỉnh mộng, Tu Luyện, về cố hương.

Vô Cố Nhân

Video: 6 phút để tìm hiểu Pháp Luân Công là gì?

Đăng theo Tân Sinh