“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn

“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn

“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn

“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn

“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn
“Lưu Bá Ôn bia ký” thời Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn
Thứ tư, 21-02-2024 15:03, (GMT+07:00)
“Lưu Bá Ôn bia ký” triều Minh đoán trước dịch bệnh toàn cầu và cách thức vượt qua đại nạn
03-02-2020 09:59

Mấy năm nay, Trái đất đều xảy ra sự biến đổi to lớn, từ hạn hán thiếu nước đến mưa to lụt lội, băng tan, mặt đất sụt lún, mùa màng mất trắng … Lật lại cổ thư, thì thấy “Cứu kiếp bia văn” của Lưu Bá Ôn triều Minh đã miêu tả tường tận tình huống của các loại tai nạn ngày nay. Đặc biệt, ông có nói về đại nạn dịch bệnh sẽ lấy đi sinh mạng của không biết bao người. Cuối cùng, ông đã chỉ ra cách thức giúp người đời sau vượt qua đại nạn.

Lưu Bá Ôn. (Ảnh: Internet)

Lưu Cơ, người đời gọi là Lưu Bá Ôn, từng phụ tá Chu Nguyên Chương giành lấy thiên hạ, kiến lập triều Minh, là Tể tướng khai quốc triều Minh. Ông tính tình khoáng đạt chính trực, liêm khiết phụng sự việc công, không chỉ là một vị tướng trong triều, mà còn là một cao nhân đắc Đạo, đã vì hậu thế mà lưu lại rất nhiều dự ngôn, bao gồm dự ngôn «Thiêu Bính Ca>>> được nhiều người biết. Dự ngôn của ông được người đời sau nghiệm chứng, mãi cho đến tận hiện tại, miễn là sự tình đã phát sinh thì đều vô cùng chuẩn xác.

Dự ngôn của Lưu Bá Ôn trên bia đá tại núi Thái Bạch, tỉnh Thiểm Tây là do một trận địa chấn mà lộ ra ngoài, nói với người ta cảnh tượng đáng sợ về những sự việc có liên quan đến đại kiếp nạn thời mạt Pháp, mạt kiếp.

Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế 2.500 năm trước đây đã từng dự ngôn rằng Pháp của Ngài chỉ có thể truyền được 500 năm, 500 sau là thời kỳ mạt pháp; thời kỳ mạt pháp là do nhân tâm bại hoại, Pháp của Ngài không thể độ nhân được nữa. 500 năm mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nay đã quá 2.000 năm rồi, hiện tại đã là thời kỳ mạt pháp của mạt pháp rồi. Tiên tri của nhiều dân tộc trên thế giới đều đề cập đến kỳ cuối thời mạt pháp, vào lúc giao thời giữa thế kỷ 20 và 21, nhân loại sẽ xuất hiện một trận đại kiếp nạn, đào thải rất nhiều người, chỉ lưu lại một số ít người.

Trong dự ngôn trên bia đá tại núi Thái Bạch, Lưu Bá Ôn đã thấy được đại kiếp nạn sẽ phát sinh trong tương lai, đồng thời khuyên bảo thế nhân phải thoát hiểm như thế nào. Thiên cơ đã hiển lộ, chỉ còn xem người đời đối đãi như thế nào mà thôi.

Hiện tại xin thử giải như sau:

“Thiên có nhãn, Địa có nhãn, người người cũng có một đôi mắt”.

Thử giải: Đạo Trời rõ ràng, sự phát triển của lịch sử nhân loại từ trước đến nay vẫn chiểu theo quy luật diễn hóa của vũ trụ mà diễn biến, chứ không hề theo ý chí của người ta mà thay đổi, hành vi của nhân loại không thể vượt qua sự phán xét của Pháp lý vũ trụ (“Thiên có nhãn, Địa có nhãn”). Do đó ai ai cũng cần phải theo tiêu chuẩn Thiện-ác của Pháp lý vũ trụ mà ước thúc chính mình, vốn có một đôi mắt để phân biệt Thiện-ác.

Người ta thường hay nói ông trời có mắt, hiện nay chúng ta đang ở thời kỳ Mạt pháp mà Phật gia nói đến. Hết thảy những gì xảy ra trong một đoạn thời gian này, vũ trụ, trời đất, quỷ thần bao gồm cả chúng ta đều đang dõi theo sự phát sinh của sự kiện (kiếp nạn) này.

 “Thiên cũng lật, Địa cũng lật, Tiêu dao tự lại lạc vô biên”.

Thử giải: Bây giờ đúng thật là trời cũng biến đổi (khí hậu thất thường), đất cũng không ổn định (động đất, hố địa ngục, núi lửa bộc phát). Trong các loại tai nạn trời lật đất lõm liên tiếp này, có những người lại có thể đối chiếu một cách sáng suốt thì có thể thuận lợi bình an mà vượt qua.

“Kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn, Kẻ giàu một vạn lưu hai ba.

Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển, Nhìn xem ngày chết ở nhãn tiền.

Bình địa không có ngũ cốc trồng, Cẩn phòng tứ phương tuyệt khói người.

Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, Nên xem giữa cửu Đông tháng Mười”.

Thử giải: Trường đại kiếp nạn thời mạt pháp này, chủ yếu là xuất hiện đại ôn dịch. Trong trận đại ôn dịch này, trong một vạn người nghèo thì chết mất 9.000 người, lưu lại 1.000 người; còn trong một vạn người giàu thì chỉ lưu lại được 2, 3 người. Dự ngôn nổi tiếng Hàn Quốc «Cách Am Di Lục>>> từ thế kỷ 16 cũng nói rằng vào thời mạt pháp nếu nhân loại không tỉnh ngộ, thì sẽ bị hủy diệt trong “quái tật” (căn bệnh lạ), “mười hộ khó còn một”, quả là trùng hợp.

Nhìn từ đoạn này, đại nạn mới sắp sửa bắt đầu, đối với tai nạn ở đây là đã viết hết sức rõ ràng. Nếu như thật sự dựa theo dự ngôn này, tỉ lệ những người có thể được lưu lại thật sự là rất ít. Trong đó cần phải dự phòng bệnh truyền nhiễm vào mùa thu và mùa đông.

Người làm việc thiện thì được thấy, Kẻ làm việc ác không được xem.

Trên đời có người hành Đại Thiện, mau chóng viết ra truyền bốn phương,

Viết một tờ miễn một nạn, viết mười tờ có thể bảo toàn,

Nếu như nhìn thấy không truyền đi, một nhà lớn nhỏ chịu tội lỗi”.

Thử giải: Không kể giàu nghèo, cần phải hồi tâm chuyển ý lấy “hành thiện” làm đầu. Trong “Thôi Bối Đồ” cũng nhắc đến, đoạn thời gian này sẽ có Thánh nhân xuất hiện truyền Đại Pháp. Điều nên chép ra hẳn là lời dạy của Thánh nhân, tâm Pháp mà người xưa đã dạy.

“Có người nhìn thấu mấy sự việc, tiêu dao khoái lạc là Thần Tiên”.

Thử giải: Nhìn thấu chưa hẳn là chỉ xuất gia mà là chỉ sự tu hành kiên định, liễu ngộ hết thảy mọi thứ của thế gian mà không sợ hãi.

Ông lưu lại "10 sầu". Trong đó có sầu thứ 6 và 10 hiện nay đang ứng nghiệm:

“Gặp phải kiếp này chưa phải hết, vẫn còn mười sầu ở trước mặt,

 Nhất sầu thiên hạ loạn khắp nơi, Nhị sầu Đông Tây người đói chết,

Tam sầu hồ rộng gặp đại nạn, Tứ sầu các tỉnh khởi lang khói,

Ngũ sầu nhân dân không yên ổn, Lục sầu mùa Đông giữa tháng Chín tháng Mười,

Thất sầu có cơm không người ăn, Bát sầu có áo không người mặc,

Cửu sầu thi thể không người liệm, Thập sầu khó qua năm Heo Chuột.

Nếu như qua được đại kiếp số, Mới tính là thế gian bất lão tiên”.

Thử giải: Kiếp nạn sẽ có hơn mười loại, “nhị sầu đông tây người đói chết“, lương thực mất trắng thật sự là sẽ khiến người ta đói chết, mức độ nghiêm trọng đến nỗi không phải là tàng trữ lương thực thì có thể giải quyết được.

Những người không minh tỏ thiên lý, không tin nhân quả sẽ tiếp tục chịu nạn.

“Cho dù là thiết La Hán làm bằng đồng, Khó qua ngày mười ba tháng Bảy.

Cho dù bạn là Kim Cang thiết La Hán, Trừ phi thiện mới được bảo toàn.

Cẩn phòng người người gian nan qua, Giữ qua tới ngày năm Rồng Rắn.

Trẻ nhỏ giống như Chu Hồng Võ,

Tứ Xuyên còn khổ hơn Hán Trung.

Mãnh sư gầm như Lôi, Hơn hẳn trăm cọp sớm.

Tê giác hiện ra đuôi, Bình địa gặp mãnh hổ.

Nếu hỏi năm thái bình, Dựng cầu nghênh tân chủ.

Thượng Nguyên Giáp Tý đến, Người người cười ha ha.

Hỏi bạn cười cái gì? Đón chào người chủ mới.

Trên đất quản hai thước, Ngày đêm không trộm cướp.

Tuy là mưu vì chủ, Chủ ngồi trung ương Thổ.

Nhân dân gọi Chân Chủ

Thử giải: “Thượng nguyên Giáp tý đến” có ý là kỷ nguyên mới tốt đẹp sẽ đến. “Nghênh tân chủ”, sẽ có tân chủ xuất hiện, chờ đón năm thái bình  “ngày đêm không trộm cướp”

“Tiền bạc là vật bảo, Nhìn thấu dùng không được

Quả thực là vật bảo, Lòng đất nứt không đảo”.

Thử giải: Nhìn thấu hết thảy, phát hiện tiền tài không phải là điều mà con người nên cố chấp truy cầu, ma luyện tâm tính tu đức mới là điều chân thật. Tiền tài là sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Khi kiếp nạn đến, không kể là kẻ giàu người nghèo, chỉ có tu đức mới có thể khiến người được phúc phận và phúc báo.

Cuối cùng, ông đã lưu lại cho hậu thế con đường tránh khỏi đại nạn:

“Bảy người một đường tẩu, Dẫn dụ đã vào khẩu.

Ba chấm cộng một câu, Bát Vương nhị thập khẩu.”

Người người đều hỷ cười, Ai ai cũng bình an.

Người người đều khả quan, Ai ai cũng khả truyền.

Có người đem tặng ấn, Chớ có lấy kim tiền.

Người hành thiện được bảo, Kẻ hành ác khó đào.

Kính trọng Trời Đất thần linh phụ mẫu, Quý tiếc giấy chữ ngũ cốc.

Xin hãy nhớ lấy”.

Thử giải: 

Ở đây chủ yếu là phá giải các tàng ẩn của câu “đố chữ”, muốn phá giải câu “đố chữ” trong dự ngôn cổ đại thì phải sử dụng chữ phồn thể.

Giải: “Bảy người một đường tẩu, Dẫn dụ đã vào khẩu“: chính là chữ “Chân” (眞), viết theo tả pháp cổ đại. Chữ “Chân (眞) có thượng bộ là chữ “thất” (七), nghĩa là “bảy”; hạ bộ là do “nhân” (人) và “nhất” (一) tổ hợp mà thành, nghĩa là “một đường chạy”; đem phần “cung” (弓) của chữ “dẫn” (引) xếp đan xen vào chữ “khẩu” (口) thì tạo thành chữ “mục” (目), đây chính là phần giữa của chữ “Chân” (眞).

“Ba chấm cộng một câu” nghĩa là chữ “Nhẫn” (忍). Trong ba chấm này, đem một chấm đan vào bộ “đao” (刀) ở nửa trên của chữ “câu” (勾) tạo thành chữ “nhẫn” (刃); rồi lại đem hai chấm đặt lên nửa dưới “厶” của chữ “câu” (勾) tạo thành chữ “tâm” (心); chữ “nhẫn – mũi dao” (刃) đặt trên chữ “tâm” (心) chính là chữ “Nhẫn – nhẫn nại” (忍).
“Tám vua hai mươi miệng (Bát Vương nhị thập khẩu)“ chính là chữ “Thiện” (善). Chữ “Thiện” (善) từ trên xuống dưới là do “bát” (八) (lật ngược), “Vương” (王), “niệm” (廿) (nghĩa là 20), và “khẩu” (口) tổ hợp thành.

Vậy làm thế nào để biết đâu là chính đạo của Thánh nhân truyền giảng? Chính đạo mà Thánh nhân truyền giảng chủ yếu là ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn.

 

Tìm "Chân, Thiện, Nhẫn" ở đâu?

Vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp (Còn gọi là Pháp Luân Công) do ông Lý Hồng Chí sáng lập đã được khai truyền tại Trung Hoa Đại Lục. Đây là Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật Gia, lấy Chân - Thiện - Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà còn cải biến tinh thần của người học, giúp họ loại bỏ được các thói hư tật xấu, tu tâm, hướng thiện và đi trên con đường trở thành người tốt.

Việc phổ truyền Pháp Luân Công đã trở thành một sự kiện lớn tại Trung Hoa Đại Lục vào những năm 90 của thế kỷ trước. Chỉ sau 4 năm, Pháp Luân Công đã có khoảng 100 triệu người theo học. Khi lương tâm của người Trung Quốc lúc ấy đang trượt dốc, thì sự khai truyền của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho đạo đức xã hội thăng hoa trở lại. Việc này đối với một quốc gia là vô cùng tốt đẹp. Vì cho dù pháp luật có ràng buộc bao nhiêu, khi không nhìn thấy người ta vẫn làm chuyện xấu. Nhưng khi con người hiểu được Pháp lý, biết lấy Chân - Thiện - Nhẫn để cải biến nhân tâm, thì dù đưa họ đến bất kỳ đâu, họ vẫn là người tốt và tự ước thúc bản thân không làm chuyện xấu. 

__________________________________________

Cho đến nay, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 3000 bằng khen và công nhận của chính phủ các nước vì những lợi ích mà môn Pháp mang lại. Riêng Nhà sáng lập môn Pháp - Đại sư Lý Hồng Chí đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình trong 2 năm 2000 và 2001. Trong "Danh sách 100 thiên tài đương đại" năm 2007, Ông được xếp hàng thứ 12, là người Hoa có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới đương thời. Ông còn được nghị viện Châu Âu đề cử giải thưởng tự do tư tưởng Sakharow 2001,... (Xem danh sách các giải thưởng của Pháp Luân Công tại đây)

__________________________________________________

Rất tiếc, chỉ có chính quyền ĐCSTQ mới bức hại Pháp Luân Công và những người chân tu Đại Pháp. Nguyên nhân bức hại chỉ vì người đứng đầu Đảng khi đó là ông Giang Trạch Dân vì sự đố kỵ nhỏ nhen và lo sợ sự phát triển mạnh của môn Pháp sẽ ảnh hưởng đến thuyết vô thần mà ĐCSTQ tôn sùng.

Suốt 20 năm dù bị đàn áp, những học viên Pháp Luân Công không ngại gió mưa, thậm chí bị sỉ nhục, phỉ báng, hoặc bức hại đến mất mạng, bị mổ sống cướp nội tạng,... vẫn kiên trì đem chân tướng sự thật nói với từng con người trên thế gian bằng sự từ bi, hòa ái. Họ thật sự không truy cầu điều gì ngoài thành tâm mang đến cho mọi người chân tướng sự thật và 9 chữ chân ngôn trân quý: "Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân - Thiện - Nhẫn hảo". Vì họ biết trước những đại họa sẽ đến với con người trong thời khắc cuối cùng và con đường cứu nạn chân chính.

Bạn hãy thử tra cứu Google để thấy được rất nhiều người thụ nhận lợi ích to lớn khi thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn của Đại Pháp. (Nhân tiện nói về việc tra cứu Google về Pháp Luân Công, bạn sẽ thấy rất nhiều nội dung phỉ báng, bôi nhọ và cực kỳ tiêu cực về Đại Pháp. Đó chính là nội dung do những thành phần của tà Đảng Trung Cộng tạo ra. "Tương sinh tương khắc" là quy luật bất diệt trong vũ trụ. Có thiện ắt có ác; có chính ắt có tà. Một Chính Pháp chân chính lấy Chân - Thiện - Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo như Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra thì có ĐCSTQ với tư tưởng Giả - Ác - Đấu đối nghịch vu khống, bức hại). 

Nhưng màn kịch có lẽ sắp hạ màn. Chính nghĩa luôn thắng hung tàn. Đến nay người người đều gần như tỏ tường sự tàn ác của ĐCSTQ đối với chính người dân của mình và thế giới. Còn Pháp Luân Đại Pháp càng ngày càng được công nhận và ủng hộ trên toàn thế giới. Chính phủ rất nhiều quốc gia tiên tiến đã công nhận "Chân - Thiện - Nhẫn" chính là giá trị phổ quát cần có cho một thế giới hòa bình, tươi đẹp.

Pháp Luân Đại Pháp hiện tại phổ truyền trên 114 quốc gia và mang lại lợi ích về tâm lẫn thân cho hàng trăm triệu người trên thế giới

"Đại nạn cùng giáng xuống,

Giàu nghèo cũng như nhau.

Vẫn còn một lối thoát,

Chân tướng tìm cho mau."

Đại nạn xảy ra, như Vũ Hán bạn đã thấy, tiền bạc, danh vọng, đẳng cấp cao thấp, y tế,... lúc này còn ý nghĩa gì đâu. Có phải khi ấy người ta cầu nguyện hay không? Có phải chỉ có phép màu mới có thể cứu bạn hay không?

Khi gặp khổ nạn, xin bạn hãy thành tâm tin tưởng niệm 9 chữ vàng: "Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân - Thiện - Nhẫn hảo". Cửu tự chân ngôn này có phải từ trong quá khứ mấy trăm năm trước đã hiển lộ cho chúng ta rồi sao. Xin chúc bạn bình an, may mắn để có một tương lai tốt đẹp. 

Lời Ban Biên Tập

Tin hay không tin, đó là thể ngộ của mỗi người. Cũng là do duyên phận. Trong quá khứ, khi xảy ra Đại kiếp nạn xóa đi những nền văn minh, những vương triều hùng mạnh trong lịch sử đều ứng với thời kỳ đạo đức nhân loại xuống dốc trầm trọng. Con người khi đó không còn tâm Pháp ước thúc trong tâm nên muốn gì làm đó, không điều ác nào không làm. Các vị Đại Giác Giả khi hạ thế truyền Pháp độ nhân như Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Đức Giê-su,... trong hình dạng người thường. Bởi vậy người thế gian thường không nhận ra nên có hành vi bất kính. Bài học lịch sử đã rõ. Dân tộc Isarel vì đóng đinh chúa Giê-su mà phải trả nghiệp suốt 2000 năm khi không còn đất dung thân, phải lưu lạc và bị bức hại khắp nơi trên thế giới; Đế quốc La Mã từng bức hại tín đồ Cơ Đốc Giáo suốt 300 năm mà chịu báo ứng đại dịch bệnh (Cái chết đen) cho đến lúc diệt vong.

Phật Thích Ca Mâu Ni từng khải thị cho các đệ tử rằng, vào thời kỳ mạt Pháp thì Pháp của Ngài không độ nhân được nữa. Khi ấy sẽ có Đức Di Lặc, hay Đức Chuyển Luân Thánh Vương (Vạn Vương Chi Vương) hạ phàm truyền chân Pháp vũ trụ. Những ai may mắn nhận ra Ngài và tiếp nhận Chân Pháp sẽ có một tương lai tốt đẹp; Những ai kính trọng Đại Pháp sẽ vượt qua đại đào thải trong thời khắc tối hậu để bước sang Tân Kỷ Nguyên tươi sáng. Hoa Ưu Đàm khai nở chính là điểm báo sự xuất hiện của Đức Di Lặc - Chuyển Luân Thánh Vương. Hơn 20 năm qua, hoa Ưu Đàm khai nở khắp nơi trên thế giới, ứng với thời điểm Pháp Luân Đại Pháp khai truyền.

Những việc này đều có ghi chép đầy đủ trong các dự ngôn, kinh Phật, kinh Thánh. Được biết, những nhân vật để lại các lời dự ngôn là có sứ mệnh lịch sử. Họ thường là những người tu luyện hay cao nhân có công năng đặc dị, thấy được rõ ràng quá khứ và tương lai. Những lời dự ngôn chính là lời nhắn nhủ cho hậu thế con đường cứu khổ, cứu nạn trước sự an bài, biến hóa của thiên tượng. Những dự ngôn ấy thể hiện dưới các hình thức hay ẩn đố khác nhau. Chỉ người có duyên hoặc có sứ mệnh đến một thời khắc nhất định mới giải mã được.

Nói rõ ra những điều này, chúng tôi mong rằng bạn có thể tiếp nhận với một tâm thái rộng mở. Có bệnh vái tứ phương. Chúng tôi không nói bạn hãy tu luyện Pháp Luân Công đi. Vì nếu bạn không có tâm muốn tìm hiểu thì cũng không tiếp nhận Phật Pháp trân quý được đâu. Chúng tôi chỉ chia sẻ cho bạn một con đường mà có thể bạn chưa hề biết. Cổ nhân xưa nay, lịch sử trải qua bao ngàn năm ấy đã đúc kết ra những dự ngôn quý giá này là dành cho chúng ta, con người của thời mạt Pháp. Tin hay không, nhận hay không tùy thuộc vào ngộ tính của bạn vậy. Xin chúc bạn bình an, may mắn vượt qua được những đại nạn đang và sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Clip hay: Tại sao những đại dịch bệnh đều hướng về Trung Quốc?

>> Bạn có thể đọc thêm bài viết sau để biết được các khải thị trong hầu hết các lời tiên tri của người xưa về vị Thánh nhân cứu thế trong thời khắc nguy nan đã và đang đến: 

Thiên cơ nào ẩn sau những lời tiên tri?". 

N.S tổng hợp (Theo soundofhope/ chanhkien)

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP