Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ

Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ

Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ

Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ

Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ
Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ
Thứ tư, 19-05-2021 07:11, (GMT+07:00)
Lin Wood: Nước Mỹ sẽ bị sốc trước nạn ấu dâm, thờ quỷ satan ngay bên trong chính phủ
25-11-2020 08:58

Theo ông Lin Wood, một trong những luật sư của Tổng thống Trump, trước khi đội ngũ pháp lý và chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng hoàn toàn lật tẩy được vấn đề gian lận bầu cử, có thể sẽ có rất nhiều tiết lộ khác được công bố trước, và điển hình trong đó là nạn ấu dâm và sùng bái satan.