Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?

Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?

Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?

Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?

Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?
Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?
Thứ tư, 21-02-2024 15:21, (GMT+07:00)
Làm thế nào Khải Huyền giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế Chủ trong thời nay?
15-06-2019 16:02

Chúa Jesus với vai trò Sao Mai Sáng Láng sẽ dẫn dắt con người tìm được Cứu Thế Chủ và được cứu rỗi khi “ngày Phán Xét” tới.

Chúa Jesus đã tới thế gian theo lời Chúa Cha để dạy cho con người biết cách làm thế nào để được cứu rỗi khi “ngày phán xét tới” (Ảnh: pixabay.com)

Có phải thời điểm kết thúc sắp đến?

Khải Huyền nói rằng, Đấng Cứu Thế sẽ can thiệp và chấm dứt những thế kỷ đầy đau khổ và áp bức. Đấng Sáng Thế cũng là Đấng Cứu Thế muốn bạn biết rằng Ngài sẽ ra tay hành động.

Kinh Thánh cho biết lịch sử thế giới sẽ đi đến thời kỳ đặc biệt và thời kỳ này sẽ chấm dứt vào một ngày gọi là Thời điểm kết thúc. Thời kỳ ấy sẽ có những biến cố và thực trạng trên toàn cầu không giống với bất cứ điều gì trong lịch sử nhân loại. Hãy xem một số đặc điểm được đề cập:

(Ảnh: pixabay.com)

1. Biến động thế giới: Một lời tiên tri được ghi nơi Ma-thi-ơ chương 24 liệt kê những biến cố trên đất sẽ hợp thành một dấu hiệu tổng hợp. Dấu hiệu ấy sẽ đánh dấu “kỳ cuối cùng của thời đại này” và dẫn “đến thời điểm kết thúc” (Câu 3, 14). Những đặc điểm này gồm xung đột lớn, động đất hết nơi này đến nơi khác, sự gian ác gia tăng, thiếu tình yêu thương và các nhà lãnh đạo ra sức lừa dối người ta (Câu 6-26).

2. Thái độ của con người: Kinh Thánh nói rằng “ngày sau cùng”, tức giai đoạn dẫn đến thời điểm kết thúc, sẽ được đánh dấu bằng thái độ ngày càng đồi bại của con người. Kinh Thánh cho biết: “Người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền, khoe khoang, ngạo mạn, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất trung, thiếu tình thương tự nhiên, cố chấp, vu khống, thiếu tự chủ, hung dữ, không yêu chuộng điều nhân đức, phản bội, ngoan cố, tự cao, ham mê lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời” (2 Ti-mô-thê 3:1-4).

3. Trái đất đang bị hủy hoại: Kinh Thánh nói rằng thời kỳ này tương tự thời Nô-ê: “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy rẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại”. 

Hãy tự hỏi: “Cách đây chỉ hơn một thế kỷ, nhân loại có khả năng tự hủy diệt không?”. Nhưng ngày nay con người khẳng định khả năng ấy qua việc hủy hoại môi sinh và tích lũy hàng loạt vũ khí tiên tiến. Những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật dường như không giúp con người lường trước hoặc kiểm soát hậu quả. Tuy nhiên, con người có lẽ không có quyền quyết định hoặc kiểm soát tương lai của trái đất.

4. Phúc âm truyền khắp toàn cầu:  Một phần của dấu hiệu tổng hợp về thời điểm kết thúc cho biết rằng một công việc chưa từng thấy sẽ diễn ra: “Tin mừng này về một luật mới của vũ trụ sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sẽ đến thời điểm kết thúc” (Ma-thi-ơ 24:14). Công cuộc rao truyền này khác hẳn với việc các nhà truyền giáo ép người ta cải đạo qua nhiều thế kỷ.

Chúa Cứu Thế được mô tả trong Kinh Thánh như thế nào?

Cứu Thế Chủ đấng Messiah, làm sao để nhận ra Ngài? (Ảnh: youtube.com)

 

Trong Kinh Thánh, vị Chúa Cứu Thế được miêu tả có quyền năng vô hạn, là Vương của các vương trong vũ trụ, Chủ của các chủ trong vũ trụ, là đấng Thành Tín và Chân Thật, là vị Vua Chiến Thắng, vì việc cứu độ của Ngài là tất thành. Trong công cuộc cứu độ con người, Ngài sẽ xuất hiện từ vùng đất Phương Đông.

Có phải Đấng Cứu Thế sẽ cứu người bằng cách hiện ra từ không trung và làm các phép màu?

Nếu khi nhắc đến sự cứu độ chúng sinh của Chúa Cứu Thế, chúng ta thường hay tưởng tượng rằng ông sẽ xuất hiện từ không trung, làm đủ thứ phép màu và cứu những con người nào còn tốt đang chạy loạn khi đất nứt trời sập.

Có sẽ chính sự tưởng tượng ngây ngô này nên chúng ta không tin vào những câu chuyện về Chúa Cứu Thế. Không tin vào khải thị của Thần trong các kinh sách cổ của người xưa. Nhưng sự hiện diện của Chúa Cứu Thế ở cõi người không phải như vậy. Ngài sẽ trông giống như một con người, để truyền ra Luật của Ngài. 

Ngay trong Thánh Vịnh 1, đã nhắc rằng người được Chúa Cứu Thế cứu chính là người sống mà tuân theo Luật  của Ngài, và ngày phán xét Ngài cũng dùng chính tiêu chuẩn của Luật ấy mà phán xét chúng sinh.

“ Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường của kẻ tội lỗi hay không cùng nhập với phường những kẻ nhạo báng. Nhưng sự khai sáng của họ là từ trong Pháp của Chúa và luôn ở trong Pháp của người cả ngày đêm.

Thánh vịnh (Ảnh: pixabay.com)

Pháp của Chúa như thế nào: biến những điều cao siêu thành giản đơn, khiến tâm hồn bình an, hoàn toàn minh bạch

Trong Thánh Vịnh 19 nói về Luật (Pháp) của Chúa:

Pháp của Chúa là hoàn hảo, quy chính linh hồn; bằng chứng mà Chúa đưa ra là vững chắc, khiến những điều  cao siêu  thành giản đơn. Lời giảng của Chúa hoàn toàn ngay chính, khiến tâm hồn bình an; lời răn của người hoàn toàn minh bạch, làm cho đôi mắt rạng ngời”

The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart; the commandment of the Lord is pure, wenlightening the eyes

Chúa Cứu Thế đến từ đâu? Làm sao nhận ra Ngài?

Chúa cứu thế sẽ hiện thân nơi cõi người dưới hình thức một người Phương Đông (Ảnh: zhengjian.org)

Theo tiên tri trong Khải Huyền, Chúa Cứu Thế hạ thế độ nhân, cũng đi con đường mà các Đại Giác Giả đã khai sáng để nhân loại tham chiếu, ông sẽ chuyển sinh thành người ở vùng đất phương Đông, ông sẽ đích thân truyền ra Luật của Vũ Trụ (Pháp) để chúng sinh có cơ hội cải biến tư tưởng, đạo đức xã hội từ đó thăng hoa trở lại.

Thời Chúa Cứu Thế tới nhân loại đã bại hoại, đạo đức trượt dốc, chúng sinh bên bờ vực nguy hiểm của sự hủy diệt, thời mà nhân loại không còn Pháp trong tâm để gìn giữ đạo đức, không còn hiểu tiêu chuẩn thế nào là thực sự tốt, thực sự xấu.

Con người không còn đức tin mạnh mẽ vào các vị Thần, vào những lời Thần đã dạy, chạy theo hiện thực dục vọng mà hủy hại tinh thần từ đó hủy hoại thế giới của con người.

Sự tham lam vô độ, cuồng vọng, tranh đấu, giả dối sẽ dẫn đến sự suy đồi của lối sống, suy đồi trong chuẩn mực đạo đức xã hội.

Chính lúc này Chúa Cứu Thế sẽ tới để truyền Pháp độ nhân, quy chính lại hết thảy những gì đã bại hoại, tái tạo lại sự tốt đẹp trong tâm hồn, thăng hoa tư tưởng, nhiều người sẽ được cứu rỗi vì sự cải biến của đạo đức trong tâm.

Pháp Luân Đại Pháp đang cải biến thân và tâm của hàng trăm triệu người trên thế giới, tái tạo lại sự tốt đẹp trong tâm hồn, thăng hoa tư tưởng, nhiều người đã thoát khỏi bờ vực của cái chết nhờ sự cải biến của đạo đức trong tâm. (Ảnh: dkn.tv)

Theo Khải Huyền, Chúa Cứu Thế sẽ chuyển sinh thành người ở vùng đất phương Đông, ông sẽ đích thân truyền ra Luật của Vũ Trụ (Pháp) để chúng sinh có cơ hội cải biến tư tưởng, đạo đức xã hội từ đó thăng hoa trở lại. (Ảnh: zhengjian.org)

Nhưng việc truyền Pháp độ nhân chưa bao giờ là dễ dàng, không phải ai ai cũng được đắc cứu

Nhưng cũng như lịch sử để lại tham chiếu cho người đời sau, việc truyền pháp độ nhân cứu độ đạo đức con người chưa bao giờ là dễ dàng và không phải ai ai cũng được đắc cứu. Con đường Jesus đã đi qua phải trải bằng máu của những tông đồ trong suốt 300 năm bởi chính quyền La Mã và chính ngài phải bị đóng đinh trên thập giá.

Đệ tử Mục Kiền Liên (Địa Tạng Vương Bồ Tát) của Phật Thích Ca người bị ném đá tới chết, 500 đệ tử khác bị chém đầu, bị quẳng vào hỏa lò…vì sự bài xích trong vô minh của người đời.

Tất cả đã để lại tham chiếu cho nhân loại về con đường khốc liệt mà Chúa Cứu Thế cũng sẽ phải đi.

 Chính  thời kỳ chúng ta đang sống đây, vị Giác Giả ấy đã hạ thế độ nhân.

Cuộc bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã sắp tới hồi kết thúc (Ảnh: zhengjian.org)

Phúc âm phải chăng đang truyền khắp toàn cầu? 

Ngài sẽ đích thân truyền ra Pháp để cứu độ con người, bằng việc cải biến tư tưởng đạo đức của con người từ đó cải biến thế giới, mọi người đều có cơ hội được đắc cứu.

Pháp mà Ngài truyền đi không hạn chế trong phạm vi tôn giáo, không chỉ ở một vùng đất của một dân tộc nào mà cứu độ thế nhân nên  Pháp mà Ngài truyền sẽ lưu truyền khắp toàn cầu và mọi người sẽ đều có cơ hội để biết tới  Pháp này, từ đó có cơ hội được cứu. Đó chính là phúc âm truyền khắp toàn cầu, dấu hiệu thứ tư vừa được nhắc tới.

Hãy lắng nghe bằng lương tâm chính mình, lắng nghe tiếng chúng Thần gọi  

Nhưng lịch sử đã tham chiếu con đường để được cứu độ cũng không hề dễ dàng gì, trong cõi hồng trần cuồn cuộn, trong chốn mê giữa thật giả lẫn lộn thì liệu người ta có nhận ra Người hay không.

Một ngày kia bạn thấy một người nào đó mang cho bạn tin lành loan tin về Pháp của Chúa. Nhưng người loan tin đó có lẽ sẽ không phải là các thiên thần với đôi cánh và tỏa ánh hào quang, họ có thể cũng giống như bạn, họ khắp nơi trên trái đất mang tới cho bạn một thông điệp bằng cách nay hay cách khác.

Để bạn được cứu độ, rất nhiều người trong số họ phải chịu sự phỉ báng, đàn áp, đánh đập, còn mất đi sinh mệnh. Nhưng không một lời oán trách, với lòng từ bi vô hạn, điều họ mong mỏi là bạn được đắc độ. Hãy lắng nghe bằng lương tâm của mình, tiếng chúng thần gọi đang ở ngay bên cạnh bạn.

Sau ngày đại thẩm phán, những thứ tốt sẽ được lưu lại, những thứ xấu xa vốn đã rời xa đặc tính thiện lương của vũ trụ sẽ bị loại bỏ, thế giới bước sang một kỷ nguyên của một thời toàn thịnh. Ở đó chúng sinh sẽ được sống trong sự hạnh phúc, niềm vui. Chúa Cứu Thế chiến thắng trở về trong khúc ca khải hoàn và Người đã hoàn tất công việc của mình.

Ngợi ca Thượng Đế – Chúa của hoàn vũ
Đấng rất oai quyền!
Thế giới mai đây đều thuộc về Ngài;
Sẽ thuộc về Ngài
Thế giới mai đây sẽ thuộc Đấng Chủ,
Là Vương của vạn vương
Chủ của vạn Chủ.
Xứ sở của Ngài sẽ vững bền đến muôn năm vô cùng!
Ngài là Vương của vạn vương,
Mãi mãi muôn đời! Mãi mãi muôn đời!
Vương của vạn vương!
Còn muôn đời! Còn muôn đời!
Ngài sẽ cai trị, Ngài trị vì,
Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng.
Vương triều của ngài hằng bền vững đến muôn muôn đời!
Còn muôn đời! Còn muôn đời!
Còn muôn đời! Còn muôn đời!
Hallelujah!

Hà Phương Linh - Theo dkn.tv

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP