Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu làm rõ thông tin “trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo” được cơ quan báo chí đăng tải.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Hội Chữ thập đỏ thành phố kiểm tra việc đấu thầu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM. Cơ quan này cần kịp thời chấn chỉnh những sai sót và đề xuất tổ chức thanh tra khi phát hiện dấu hiệu sai phạm.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cần kiểm tra, làm rõ giá trị chênh lệch (nếu có) đối với quà tặng cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Chịu trách nhiệm rà soát việc tặng quà, cấp kinh phí di chuyển, kinh phí bữa ăn nhẹ trên địa bàn trong công tác hiến máu nhân đạo và báo cáo lại UBND TP.HCM. Các loại kinh phí này cần được niêm yết công khai tại điểm hiến máu tình nguyện.

Trước đó, hiện tượng trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo được một cơ quan báo chí tại TP.HCM phản ánh trong loạt bài nhiều kỳ. Theo nội dung bài báo, từ giữa năm 2021, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM đã áp dụng hình thức mua quà tặng cho người hiến máu tình nguyện từ đơn vị cung cấp mới.

Từ thời điểm đó, nhiều gói thầu có giá trúng thầu bằng với giá dự toán thầu liên tục xuất hiện.

Theo ĐKN