Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ

Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ

Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ

Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ

Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ
Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ
Thứ năm, 21-01-2021 11:12, (GMT+07:00)
Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để sản xuất tuyên truyền tại Mỹ
24-11-2020 16:25

Theo thông báo của China Daily được đệ trình vào tuần trước cho Bộ Tư pháp Mỹ theo quy định của Đạo luật Đăng ký Cơ quan Nước ngoài (FARA), cơ quan tuyên truyền này của ĐCSTQ đã chi hàng triệu đô la trong sáu tháng qua  cho các ấn phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ.