Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’

Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’

Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’

Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’

Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’
Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’
Thứ tư, 19-05-2021 06:15, (GMT+07:00)
Obama: ‘Chúng ta có thể điều động biệt kích SEAL để loại bỏ Trump khỏi Nhà Trắng’
21-11-2020 09:15

Cựu Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm (19/11) nói trên kênh ABC rằng: “Chúng ta có thể luôn luôn điều động biệt kích Hải quân SEAL” để trục xuất Tổng thống Donald Trump khỏi Tòa Bạch Ốc.