Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo

Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo

Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo

Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo

Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo
Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo
Thứ bảy, 16-01-2021 01:30, (GMT+07:00)
Chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo
17-12-2020 10:28

Sự chân thành hay lương thiện thật sự vốn không phải từ một mưu cầu lợi ích nào đó mà có, nó xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm con người, như một bản năng, như một điều hiển nhiên không thể làm khác hay ngụy tạo được. Cuộc sống như tiếng vọng, cay đắng hay ngọt bùi mà chúng ta nhận được hôm nay có khi lại chính là điều ta đã cho đi trong môi trường sống trước kia, như 2 câu chuyện dưới đây.