Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood

Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood

Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood

Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood

Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood
Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood
Thứ ba, 26-01-2021 11:44, (GMT+07:00)
Bình luận tranh biếm họa về bầu cử Mỹ của họa sĩ nổi tiếng Hollywood
05-12-2020 09:55

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thứ 59 năm 2020 đã động tới vô số nhân tâm, trong thời khắc nước Mỹ một lần nữa đi về hướng vĩ đại trở lại, cuộc tổng tuyển cử này đã động đến đầm lầy Washington, cũng đã động đến thế lực Chủ nghĩa Cộng sản đen tối trên quốc tế. Vì thế, cuộc chiến bầu cử này không còn chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đảng, mà diễn biến thành một cuộc đại chiến chính tà có ý nghĩa thực sự từ lĩnh vực ý thức hệ đến cục diện chính trị thế giới. Tổng tuyển cử Mỹ không chỉ liên quan đến vận mệnh của người Mỹ, mà cũng liên quan đến hướng đi của thế giới và tương lai của nhân loại.